QUY TRÌNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

Các bước cần chuẩn bị trước khi triển khai phần mềm

Administrator

1. Hiểu được nhu cầu của bạn là gì. Bạn cần cái gì?

2. Tìm hiểu về hệ thống sẽ hỗ trợ được cho bạn cái gì?

3. Nguyên lý hoạt động của quy trình thực tế và quy trình trên hệ thống.

4. Quy trình ứng dụng như thế nào?