SoftDoLa Odoo Version 11.0-20200826

Information about the SoftDoLa instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

CRM
Leads, Opportunities, Activities
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Odoo Websit Bottom to Top
Module is useful for adding functionality to website up down
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Diễn đàn
Diễn đàn, Câu hỏi thường gặp, Hỏi&Đáp
Live Chat
Live Chat with Visitors/Customers