BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Gói

CƠ BẢN

500.000vnđ   

THÁNG

 
 •        Tạo đơn hàng, bán hàng trực tiếp.
  • Quản lý tồn kho, doanh thu, công nợ.
  • Quản lý và chăm sóc khách hàng.
  • Không giới hạn người dùng.
  • Băng thông không giới hạn
Gói

NÂNG CAO

1.000.000 vnđ     

THÁNG 

  • Tạo đơn hàng, bán hàng trực tiếp.
  • Quản lý tồn kho, doanh thu, công nợ.
  • Quản lý và chăm sóc khách hàng.
  • Không giới hạn người dùng.
  • Băng thông không giới hạn
  • Trang web quảng bá thương hiệu.
  • Hỗ trợ bán hàng online (trực tuyến).


Gói

VIP

2.000.000vnđ   

THÁNG

  • Tạo đơn hàng, bán hàng trực tiếp.
  • Quản lý tồn kho, doanh thu, công nợ.
  • Quản lý và chăm sóc khách hàng.
  • Không giới hạn người dùng.
  • Băng thông không giới hạn
  • Trang web quảng bá thương hiệu.
  • Hỗ trợ bán hàng online (trực tuyến).
  • Quản lý sản xuất
  • Quản lý nhân sự, chấm công, ngày nghỉ...
  • Quản lý tiến trình các dự án và kế hoạch.